Reglement 2021

Algemeen
Speelplein de De Bollaert staat onder toezicht en wordt ondersteund door Stad Poperinge. De werking gaat door in de gebouwen van KSA De Bollaert, Winnezelestraat, Watou.

Carmen Delalleau is eindverantwoordelijke van speelplein De Bollaert en is te bereiken via spwdebollaert@gmail.com of 0476/611 233.

Openingsdagen en- uren
5-9 juli: van 7u30 tot 17u30, enkel voor peuters en kleuters
12-16 juli: van 7u30 tot 17u30
19-23 juli (niet op 21 juli): van 7u30 tot 17u30
9-13 augustus: van 7u30 tot 17u30
16-20 augustus: van 7u30 tot 17u30

Voor wie?
Voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar (van de peuterklas tot en met 6de leerjaar).

Opmerking 1: Van 5 tot en met 9 juli is het speelplein enkel open voor peuters en kleuters. Dit omdat KSA Watou dan op kamp gaat en er daardoor onvoldoende animatoren zijn om het speelplein volledig open te houden.

Opmerking 2: Enkel peuters die zindelijk zijn, worden toegelaten op het speelplein.

COVID-19 – maatregel
Behoort je kind tot een risicogroep? Dan mag het meedoen aan de activiteit of het kamp als er toestemming is van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts.

Was je kind ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag het niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, begeleiders, … We rekenen hierbij op de verantwoordelijkheid van elke ouder om geen zieke kinderen te sturen naar het speelplein. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat het speelplein de volledige zomer open kan blijven.

Deelnamegeld

Halve dag€2,50
Halve dag + middag pauze€3,50
Volledige dag zonder middagpauze€5,00
Volledige dag met middagpauze€6,00
 • COVID-19 – maatregelen
  • Elk kind brengt zijn eigen hervulbare waterfles mee naar het speelplein.
 • Alle nodig info voor het opmaken van fiscale attesten en attesten voor de mutualiteit worden bezorgd aan de eindverantwoordelijke voor 30/9/2021.

Wijze van betaling
De betaling van het dagtarief gebeurt cash of via overschrijving.

COVID-19 – maatregel: We vragen om zoveel mogelijk vooraf af achteraf te betalen via overschrijving op de rekening van het speelplein BE70 7380 0023 3125. Opgepast, wie binnen vijf werkdagen na de speelpleindag nog niet betaald heeft kan de toegang tot het speelplein geweigerd worden.

Inschrijven
Per week werken we met een bubbel van 100 unieke deelnemers, exclusief begeleiders. Meer dan één bubbel per week maken is niet haalbaar voor ons omwille van de infrastructuur en het aantal moni’s. We vragen dus om zoveel mogelijk vooraf in te schrijven en ook af te komen wanneer je, je ingeschreven hebt. Ben je vooraf niet ingeschreven? Dan ben je nog altijd welkom zolang we de 100 unieke deelnemers nog niet bereikt hebben.

Inschrijven gebeurt door het invullen van de infofiche.

De dag zelf meldt u zich aan, aan de inschrijvingstafel. Dit kan tussen 7u30 en 8u30 of 13u en 14u. Hou rekening met volgende COVID-19 – maatregelen:
Respecteer de social distacing;
Draag een mondmasker;
Laat uw kind zoveel mogelijk brengen en ophalen door één en dezelfde persoon;
Betreedt het speelterrein niet.

Oproep: Aangezien we werken met unieke plaatsen per week, vragen we om uw kind ook effectief te brengen wanneer u het inschrijft. Anders ontneemt u nodeloos een ander kind de kans om te spelen op het speelplein. Kan uw kind om een of andere reden toch niet komen naar het speelplein, verwittig dan zo snel mogelijk de eindverantwoordelijke via 0476/611 233.

Uitschrijven
Kinderen mogen het speelplein niet verlaten voor het einde van de werking (voormiddag na 12u, namiddag na 17u), tenzij dat vooraf schriftelijk is meegedeeld.

Indien de kinderen tijdens de werking zelfstandig het speelplein verlaten met toestemming van de ouders, ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de ouders.

Bij het verlaten wordt de dagverantwoordelijke altijd verwittigd.

Hou rekening met dezelfde COVID-19 – maatregelen als bij het inschrijven (zie hierboven);

Medicatie
De animatoren mogen geen medicatie toedienen tijdens de werking. In geval een kind ziek wordt, contacteren we de ouders. In noodgevallen contacteren we de dichtstbijzijnde arts.

Verzekering
Alle kinderen zijn verzekerd tegen ongevallen. De nodige documenten dienen ingevuld te worden binnen de 24u na het ongeval. Laat dit dus tijdig weten aan de eindverantwoordelijke.

Opmerking: Brillen vallen niet onder de polis lichamelijke schade;

Communicatie met de ouders
Aankondigingen, afspraken, activiteiten, … hangen bij de inschrijvingstafel. Dringende zaken worden via briefjes meegegeven. Alle communicatie vindt u ook terug op onze website: www.spwdebollaert.be.

Bij vragen kunt u altijd een mail sturen naar spwdebollaert@gmail.com of bellen naar de eindverantwoordelijke Carmen Delalleau op het nummer 0476/611 233.

Afspraken

 • Bij het verlaten van het speelplein wordt de dagverantwoordelijke altijd verwittigd.
 • Geef geen waardevolle voorwerpen mee aan je kind. GSM, tablet, camera, etc horen niet thuis op het speelplein. Het speelplein kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor breuk of verlies van dergelijke spullen.
 • Spelen staat centraal, trek uw kinderen dan ook speelkledij aan. Het speelplein kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan kledij.
 • Uiteraard gelden voor kinderen en voor animatoren de normale regels van de beleefdheid. Pestgedrag, schelden, racistische uitspraken, geweld, enz worden niet getolereerd.
 • De kinderen volgen de richtlijnen van de animatoren op en tonen respect voor het spelmateriaal, het gebouw en het terrein. Wie opzettelijk schade veroorzaakt aan het materiaal, zal hiervoor verantwoordelijk gesteld worden.
 • Tijdens de werking geldt een strikt rookverbod.
 • Haal de kinderen tijdig op.
 • Indien uw kind zich niet houdt aan het reglement en de afspraken, kan het geschorst worden voor alle speelpleinwerkingen in Poperinge en omstreken.
 • Water wordt voorzien door het speelplein. Gezien de COVID-19 – maatregelen vragen we om zelf een hervulbare waterfles mee te brengen en deze duidelijk te naamtekenen. Frisdrank is enkel toegestaan tijdens de middagpauze. Zo willen we de afvalberg beperkt houden.
 • COVID-19 – maatregelen:
  • Wanneer het kind ziek wordt tijdens de speelpleindag, wordt u verwittigd en gevraagd het kind onmiddellijk op te komen halen.
  • We doen een warme oproep om het aantal verschillende soorten activiteiten per week te beperken om zo de kans op coronabesmettingen te beperken. Zo is het af te raden uw kind de ene dag naar popsjot te sturen, de andere dag naar het speelplein te brengen in Watou en de volgende dag het te brengen naar het speelplein in Abele. Het is wel mogelijk om uw kind een week naar het speelplein te laten komen en dan de volgende week op kamp te laten gaan en nog een andere week in te schrijven bij IBO Hopsakee.
  • Indien uw kind ziek wordt kort na deelname aan het speelplein vragen we om het speelplein zo snel mogelijk te verwittigen.