Reglement 2023

Algemeen
Speelplein de De Bollaert staat onder toezicht en wordt ondersteund door Stad Poperinge. De werking gaat door in de gebouwen van KSA De Bollaert, Winnezelestraat, Watou.

Carmen Delalleau is eindverantwoordelijke van speelplein De Bollaert en is te bereiken via spwdebollaert@gmail.com of 0476/611 233.

Openingsdagen en- uren
Vindt u hier terug.

Voor wie?
Voor alle kinderen van 2,5 tot 14 jaar.

Opmerking 1: Van 4 tot en met 7 juli is het speelplein enkel open voor peuters en kleuters. Dit omdat KSA Watou dan op kamp gaat en er daardoor onvoldoende animatoren zijn om het speelplein volledig open te houden.

Opmerking 2: Enkel peuters die zindelijk zijn, worden toegelaten op het speelplein.

Deelnamegeld

Halve dag€3,50
Halve dag + middag pauze€4,50
Volledige dag zonder middagpauze€7,00
Volledige dag met middagpauze€8,00
  • Elk kind brengt zijn eigen hervulbare waterfles mee naar het speelplein.

Wijze van betaling
De betaling van het dagtarief gebeurt enkel via overschrijving.

Maandelijks wordt een mail gestuurd met het te betalen bedragen dat moet overgeschreven worden op de rekening van het speelplein BE70 7380 0023 3125. Graag betaling binnen de 15 dagen.

Inschrijven
Inschrijven op voorhand is niet nodig. We vragen wel om vooraf de infofiche in te vullen. Op deze manier hebben we alle gegevens voor het belastingsattest, nummer in noodgeval, … De infofiche vindt u hier terug.

De dag zelf meldt u zich aan, aan de inschrijvingstafel. Dit kan tussen 7u30 en 9u of 13u en 14u.

Uitschrijven
Kinderen mogen het speelplein niet verlaten voor het einde van de werking (voormiddag na 12u, namiddag na 17u), tenzij dat vooraf schriftelijk is meegedeeld.

Indien de kinderen tijdens de werking zelfstandig het speelplein verlaten met toestemming van de ouders, ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de ouders.

Bij het verlaten wordt de dagverantwoordelijke altijd verwittigd.

Medicatie
De animatoren mogen geen medicatie toedienen tijdens de werking. In geval een kind ziek wordt, contacteren we de ouders. In noodgevallen contacteren we de dichtstbijzijnde arts.

Verzekering
Alle kinderen zijn verzekerd tegen ongevallen. De nodige documenten dienen ingevuld te worden binnen de 24u na het ongeval. Laat dit dus tijdig weten aan de eindverantwoordelijke.

Opmerking: Brillen vallen niet onder de polis lichamelijke schade;

Communicatie met de ouders
Aankondigingen, afspraken, activiteiten, … hangen bij de inschrijvingstafel. Dringende zaken worden vermeld op de facebookpagina.

Bij vragen kunt u altijd een mail sturen naar spwdebollaert@gmail.com of bellen naar de eindverantwoordelijke Carmen Delalleau op het nummer 0476/611 233.

Afspraken

  • Bij het verlaten van het speelplein wordt de dagverantwoordelijke altijd verwittigd.
  • Geef geen waardevolle voorwerpen mee aan je kind. GSM, tablet, camera, etc horen niet thuis op het speelplein. Het speelplein kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor breuk of verlies van dergelijke spullen.
  • Spelen staat centraal, trek uw kinderen dan ook speelkledij aan. Het speelplein kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan kledij.
  • Uiteraard gelden voor kinderen en voor animatoren de normale regels van de beleefdheid. Pestgedrag, schelden, racistische uitspraken, geweld, enz worden niet getolereerd.
  • De kinderen volgen de richtlijnen van de animatoren op en tonen respect voor het spelmateriaal, het gebouw en het terrein. Wie opzettelijk schade veroorzaakt aan het materiaal, zal hiervoor verantwoordelijk gesteld worden.
  • Tijdens de werking geldt een strikt rookverbod.
  • Haal de kinderen tijdig op.
  • Indien uw kind zich niet houdt aan het reglement en de afspraken, kan het geschorst worden voor alle speelpleinwerkingen in Poperinge en omstreken.
  • Water wordt voorzien door het speelplein. We vragen zelf een hervulbare waterfles mee te brengen en deze duidelijk te naamtekenen. Frisdrank is enkel toegestaan tijdens de middagpauze. Zo willen we de afvalberg beperkt houden.