COVID-19

Wie mag niet deelnemen?
Behoort je kind tot een risicogroep? Dan mag het meedoen aan de activiteit of het kamp als er toestemming is van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts.
De lijst met risicogroepen kun je hier raadplegen.

Was je kind ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag het niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, begeleiders, … We rekenen hierbij op de verantwoordelijkheid van elke ouder om geen zieke kinderen te sturen naar het speelplein. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat het speelplein de volledige zomer open kan blijven.

De bubbel
Per week werken we met een bubbel van 100 unieke deelnemers, exclusief de animatoren. Meer dan één bubbel per week maken is niet haalbaar voor ons omwille van de infrastructuur en het aantal moni’s. We vragen dus om zoveel mogelijk vooraf in te schrijven en ook af te komen wanneer je, je ingeschreven hebt. Ben je vooraf niet ingeschreven? Dan ben je nog altijd welkom zolang we de 100 unieke deelnemers nog niet bereikt hebben.

Inschrijven en infofiche
Inschrijven gebeurt via onze infofiche. Uw kind kan niet deelnemen aan de speelpleinwerking indien dit niet is ingevuld. Op deze manier hebben wij alle nodige info moest er iets zijn met uw kind tijdens de speelpleinwerking of in geval van coronabesmetting. De infofiche vindt u hier terug.

Betaling
We vragen om zoveel mogelijk vooraf of achteraf over te schrijven op de rekening van het speelplein: BE70 7380 0023 3125. Opgepast, wie na 5 werkdagen nog niet betaald heeft kan de toegang tot het speelplein geweigerd worden.

Brengen en afhalen
Respecteer de social distacing;
Draag een mondmasker;
Laat uw kind zoveel mogelijk brengen en ophalen door één en
dezelfde persoon;
Betreedt het speelterrein niet.

Andere

  • Wanneer het kind ziek wordt tijdens de speelpleindag, wordt u verwittigd en gevraagd het kind onmiddellijk op te komen halen.
  • We doen een warme oproep om het aantal verschillende soorten activiteiten per week te beperken om zo de kans op coronabesmettingen te beperken. Zo is het af te raden uw kind de ene dag naar popsjot te sturen, de andere dag naar het speelplein te brengen in Watou en de volgende dag het te brengen naar het speelplein in Abele. Het is wel mogelijk om uw kind een week naar het speelplein te laten komen en dan de volgende week op kamp te laten gaan en nog een andere week in te schrijven bij IBO Hopsakee.
  • Indien uw kind ziek wordt kort na deelname aan het speelplein vragen we om het speelplein zo snel mogelijk te verwittigen.
  •  Kinderen en animatoren wassen regelmatig de handen: na elke activiteit, voor en na het eten, bij het toiletbezoek. Er wordt voldoende zeep en handgel voorzien; 
  • We voorzien een aparte ruimte wanneer er iemand ziek wordt en voorzien een uitgebreide EHBO-kit;
  • Zorg voor een genaamtekende herbruikbare drinkfles voor je kind(eren). Voorzie ook andere spullen van een naametiket.