Kinderen

Door de omstandigheden (corona) werken we per week met een bubbel van 50 unieke deelnemers, deze omvatten zowel de kinderen, de animatoren als de hulpanimatoren. Komt een deelnemer maar 2 van de 5 dagen dan bestaat de bubbel de andere dagen uit 49 personen. Meer dan één bubbel per week maken is niet haalbaar voor ons omwille van de infrastructuur en het aantal moni’s. We vragen dus om zoveel mogelijk vooraf in te schrijven en ook af te komen wanneer je, je ingeschreven hebt. Ben je vooraf niet ingeschreven? Dan ben je nog altijd welkom zolang we de 50 unieke deelnemers nog niet bereikt hebben.

Inschrijven gebeurt door onze infofiche in te vullen. Op deze manier hebben we ook alle gegevens voor het belastingsattest, nummer in noodgeval, … De infofiche vindt u hier terug.

De dag zelf meldt u zich aan, aan de inschrijvingstafel. Dit kan tussen 7u30 – 8u30 of 13u – 14u.

Hou rekening met volgende coronamaatregelen:

  • Respecteer de social distacing;
  • Draag een mondmasker
  • Laat uw kind zoveel mogelijk brengen en ophalen door één en dezelfde persoon;
  • Betreedt het speelterrein niet.

Oproep: Aangezien we werken met unieke plaatsen per week, vragen we om uw kind ook effectief te brengen wanneer u het inschrijft. Anders ontneemt u nodeloos een ander kind de kans om te spelen op het speelplein. Kan uw kind om een of andere reden toch niet komen naar het speelplein, verwittig dan zo snel mogelijk de eindverantwoordelijke via spwdebollaert@gmail.com of 0476/611 233.